Projecten

'Kinderen van Toen'


In de periode 2011 tot 2017 heb ik samen met een team van Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Erik Vermij/ AV-services gewerkt aan het project 'Kinderen van Toen'. Een schoolvoorbeeld van 'oral history': het interviewen van ouderen (Nederlanders én Duitsers), die als kind de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt en in meer of mindere mate wisten (of kennis kónden hebben) van het voormalige concentratiekamp Amersfoort. Met dit project willen we niet alleen het historisch besef vergroten, maar ook begrip kweken voor de keuzes die mensen maken om in een oorlogssituatie te overleven. Keuzes, die moeiteloos in een breder kader geplaatst kunnen worden en daardoor ook vandaag de dag actueel zijn.


Het totale project bestaat uit:

  • educatieve programma’s voor bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en voor studenten lerarenopleiding basisonderwijs alsmede Geschiedenis & Maatschappijleer;
  • twee documentaires;
  • twee volledige websites (opgeleverd in respectievelijk 2015 en 2017): www.kinderenvantoen.nl en www.kindervondamals.de Voor het educatieve deel van dit project hebben we samen-gewerkt met o.a. de Herman van Veen Foundation, die streeft naar meer aandacht voor kinderrechten in het onderwijs.

In dit project werken we ook nauw samen met het voormalig concentratiekamp Neuengamme en het voormalig Gestapo-strafkamp Augustaschacht (nabij Osnabruck). In beide kampen hebben destijds gevangenen uit Amersfoort vastgezeten.

De benadering vanuit het ‘kind’ maakt dit project uniek, omdat het hiermee wordt uitgetild boven de tot nu toe gangbare ‘dader-slachtoffer’ benadering. 


Mijn rol in dit project omvatte: concept-ontwikkeling, fondsenwerving, projectbegeleiding, research & onderzoek,  interviews, tekstproducties, PR & publiciteit en redactie ‘Kinderen van Toen’.


Digitaal erfgoed

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) de NL-website www.kinderenvantoen.nl aangemerkt als ‘digitaal erfgoed’ dat voor de lange termijn bewaard moet worden. Dit betekent onder meer dat de website door de Koninklijke Bibliotheek wordt gearchiveerd en beschikbaar wordt gesteld aan bezoekers van de KB-website. Dit is een grote erkenning voor het gehele project Kinderen van Toen.


Copyright Gastelaars Communicatie Service, Soest. All rights reserved.