Voor wie

Voor wie?

Het familieboek is bedoeld voor iedereen die de familieband een warm hart toedraagt en weet dat dingen nooit meer gevraagd of verteld kunnen worden als een familielid overleden is. Het is een dierbaar geschenk van kinderen voor hun ouders bij de viering van een huwelijksjubileum, van ouders bij het huwelijk van een kind of van grootouders bij de geboorte van een (eerste) kleinkind.


Even technisch

De productie van een familieboek ligt in deskundige handen. Een professioneel schrijfster houdt de interviews en verzorgt de teksten, de vormgeving wordt uitgevoerd door onze eigen vormgevers en het drukwerk wordt uitbesteed aan gerenommeerde bedrijven. Het aantal pagina’s in een familieboek is geheel afhankelijk van het aantal verhalen en anekdotes, het aantal illustraties en het gekozen formaat van het boek.Daarnaast is het mogelijk uw boek aan te vullen met bijvoorbeeld een dvd, waarop uw eigen muziek en  oude filmbeelden. Op deze wijze ontstaat telkens weer een unieke uitgave. 


Geheimhouding

Het Familie Boek gaat zeer zorgvuldig om met de verhalen en informatie van haar opdrachtgevers. Zonder nadrukkelijke toestemming houden wij dan ook geen exemplaren in archief van door ons gerealiseerde boeken. Dit betekent derhalve dat wij  slechts een beperkt aantal uitgaven kunnen tonen.Copyright Gastelaars Communicatie Service, Soest. All rights reserved.