Producties

Producties

Het Familie Boek heeft in de loop der jaren al heel wat producties verzorgd. In verband met de privacy kunnen we de meeste daarvan echter niet tonen. Om u toch een indruk te geven van door ons gerealiseerde uitgaven, staan hieronder diverse voorbeelden van ons werk.
1653 - 2003 Van Plateelbakkerij tot Royal Delft / From Pottery to Royal Delft is samen-gesteld ter gelegenheid van het 350-jarig jubileum van de laatst overgebleven aardewerk-fabriek van ons land. De geschiedenis is ingedeeld in de regeerperiodes van eigenaren en directeuren, die, zoals uit de talrijke full colour illustraties blijkt, allemaal hun eigen stempel op het 'Delfts blauw' hebben gedrukt.


Tweetalige uitgave.

Eerste druk 2003  Tweede druk 2004

ISBN 90-9016788-9

 

 

Max is een hondennaam

Na bijna 40 jaar gezwegen te hebben, kon Max de verborgen details van zijn leven niet langer voor zich houden. Het is een aangrijpend relaas geworden over angst, onmacht, bedrog, onderdrukking en (seksueel) misbruik. Tegelijkertijd toont dit waargebeurde verhaal de ongelooflijke kracht van een kind om te overleven.

Max is een Hondennaam is in 2005 uitgegeven door Uitgeverij Ten Have, Kampen. ISBN 90-259-5599-1


In 2009 is 'Max is een hondennaam' opgenomen in de Internationale Bibliotheek van Holocaust-literatuur van de Universiteit van Cambridge  

Re-examining the Holocaust through Literature.

Hallo met Hetty is het levensverhaal van een 80-jarige, die een groot deel van haar leven in voormalig Nederlands-Indie heeft doorgebracht. Na de Japanse bezetting ontmoet ze haar echtgenoot. Met hem zal ze vervolgens tien jaar de wereld over reizen om uiteindelijk neer te strijken in Nederland. Het levensverhaal van Hetty is opgetekend op verzoek van haar zoon. Hij motiveerde dat met de woorden: "Ik heb nooit echt naar de vele verhalen van mijn moeder geluisterd - en straks wordt ze 80. Ik ben zo bang dat ze er over een tijdje niet meer is en dan zijn al haar verhalen weg. Dan weet ik niets en sta ik helemaal met lege handen ..."

Copyright Gastelaars Communicatie Service, Soest. All rights reserved.