Het Familie Boek

Iedereen kent ze wel: de verhalen, anekdotes en voorvallen die verteld worden op familiebijeenkomsten en ‘momenten bij de open haard’. Ze roepen niet alleen een lach en een traan op, maar zijn vooral heel bepalend voor het gezamenlijke familieverleden.


Helaas valt meestal een deel van de geschiedenis weg als (groot-)ouders komen te overlijden. Nabestaanden rest in zo’n geval vaak niet meer dan halve herinneringen en verhalen zonder einde, die in de loop der tijd nog verder zullen vervagen. Bovendien blijkt dan maar al te vaak dat een hele hoop zaken nooit of onvoldoende ter sprake zijn gekomen, waardoor uiteindelijk de familiegeschiedenis verloren gaat.
Voorkom dat er gaten vallen in uw geschiedenis en laat de verhalen vastleggen in uw eigen familieboek: een uniek tijdsdocument, waarnaar u en de uwen regelmatig zullen teruggrijpen!


Geen familieboek, maar wel ....

  • uw eigen levensverhaal op papier?
  • het levensverhaal van een ouder of grootouder in boekvorm aan de hand van jarenlang bijgehouden notities en/of brieven?
  • een helder geschreven uitwerking van uw eigen genealogisch onderzoek?
  • een boek over uw familiebedrijf?


Ook hiervoor kunt het Het Familie Boek inschakelen. Het gaat er immers om dat uw geschiedenis bewaard blijft en doorgegeven kan worden aan nieuwe generaties.


Copyright Gastelaars Communicatie Service, Soest. All rights reserved.