Projecten

Voor het educatieve deel van dit project hebben we samen-gewerkt met o.a. de Herman van Veen Foundation, die streeft naar meer aandacht voor kinderrechten in het onderwijs.

In dit project werken we ook nauw samen met het voormalig concentratiekamp Neuengamme en het voormalig Gestapo-strafkamp Augustaschacht (nabij Osnabruck). In beide kampen hebben destijds gevangenen uit Amersfoort vastgezeten.

 

De benadering vanuit het ‘kind’ maakt dit project uniek, omdat het hiermee wordt uitgetild boven de tot nu toe gangbare ‘dader-slachtoffer’ benadering.

 

'Kinderen van Toen' zal zowel in het Nederlands als in het Duits worden uitgebracht. De realisatie van het project is geheel afhankelijk van fondsen. De oplevering van de Nederlandse versie heeft plaatsgevonden op 12 september 2015.

Zie: www.kinderenvantoen.nl

Of kijk voor een impressie van de première op

https://www.facebook.com/GastelaarsCommunicatie

 

Mijn rol in dit project omvat: concept-ontwikkeling, fondsenwerving, projectbegeleiding, research & onderzoek, interviews, tekstproducties, PR & publiciteit en redactie ‘Kinderen van Toen’.

'Kinderen van Toen'

 

Sinds 2011 heb ik samen met een team van Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Erik Vermij/ AV-services gewerkt aan het project 'Kinderen van Toen'. Een schoolvoorbeeld van 'oral history': het interviewen van ouderen (Nederlanders én Duitsers), die als kind de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt en in meer of mindere mate wisten (of kennis kónden hebben) van het voormalige concentratiekamp Amersfoort. Met dit project willen we niet alleen het historisch besef vergroten, maar ook begrip kweken voor de keuzes die mensen maken om in een oorlogssituatie te overleven. Keuzes, die moeiteloos in een breder kader geplaatst kunnen worden en daardoor ook vandaag de dag actueel zijn.

 

Het totale project omvat:

  • educatieve programma’s voor bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en voor studenten lerarenopleiding basisonderwijs alsmede Geschiedenis & Maatschappijleer;
  • twee documentaires;
  • een boek, waarin alle interviews met de ‘Kinderen van Toen’ zijn uitgewerkt.

 

 

Copyright Gastelaars Communicatie Service, Soest. All rights reserved.